FAQ

Kas ir veselības aprūpes klaunāde?

Rūpēties par emocijām slimiem bērniem var palīdzēt slimnīcas klaunāde, īpašs atbalsta veids slimnīcā esošajiem bērniem. Ar rotaļām, humoru un improvizāciju klauni ārsti palīdz mazajiem pacientiem tikt galā ar stresu un ātrāk atgūties.

Ja esat kādreiz bijis slimnīcā ar bērnu, jūs zināt, cik tas ir grūti un cik svarīgs ir cilvēka atbalsts šādos brīžos. Tas dod spēku ne tikai bērniem, bet arī vecākiem un aprūpes personālam.

Kas man būtu jāzina par “Dr.Klauns” un “Hearts & Minds”?

“Hearts & Minds” ir Lielbritānijas labdarības organizācija, kas nodrošina slimnīcas klaunādes darbu.

“Klaundoktoru darba pamatā ir laipnība, līdzjūtība un spēja izspēlēt dzīves grūtos brīžus. Mums visiem ir vajadzīgs cilvēka atbalsts un smalka emocionāla saikne, lai justos labi.

“Hearts & Minds” klaundoktori palīdz pārvarēt bezspēcības, trauksmes un izolētības sajūtu. Izmantojot slimnīcu klaunādes prasmes, viņi bērniem sniedz smaidu, prieku un smieklus laikā, kad viņi ir īpaši neaizsargāti.

“Dr. Klauns“ — profesionāli medicīnas klauni katru dienu dodas uz bērnu slimnīcām Latvijā, lai palīdzētu bērniem pārvarēt sāpes, bailes un negatīvās emocijas, kas nereti ietekmē ārstēšanās gaitu un slimnīcā pavadīto laiku.

“Dr. Klauns“ pastāv jau vairāk nekā 10 gadus un turpina sniegt lielu ieguldījumu gan slimnīcas vides humanizācijā, gan Latvijas labdarības sektora attīstībā.

Kāpēc ir svarīgi iegādāties dāvanas no šī labdarības veikala, lai atbalstītu veselības aprūpes klaunādi?

Dāvanu iegādei no mūsu labdarības veikala ir būtiska nozīme veselības aprūpes klaunādes atbalstīšanā. Katrs pirkums sniedz finansiālu ieguldījumu šim līdzjūtīgajam mērķim. Veselības aprūpes klauni sagādā prieku, smieklus un mierinājumu pacientiem, bieži vien bērniem, medicīnas iestādēs, palīdzot mazināt stresu un uzlabot emocionālo labsajūtu. Izvēloties mūsu labdarības veikalu savām dāvanām, jūs tieši palīdzat turpināt un paplašināt šos nenovērtējamos pakalpojumus, būtiski mainot to cilvēku dzīvi, kuriem ir medicīniskas problēmas.

Who crafted this merchandise?

This creation is the fruit of a unique collaboration, intertwining the whimsical world of doctor-clowns with the innovative prowess of Bilderlings, a British fintech platform. A symphony of creativity and technology, brought to life with a shared vision of hope and joy.

The narrative and visual essence – the concept, slogans, and communication – were lovingly shaped by the imaginative minds at Good Story Agency. They wove together words and ideas, crafting a story that resonates with the heart.

Breathing life into this tale through her art is Anna Fedorkina, an artist with a rich tapestry of involvement in charitable and media endeavors, especially those centered around emotional support. Her illustrations are not just drawings; they are windows into stories of compassion and care.

Behind the scenes, in the realm of technical intricacies, stood the steadfast support of friends from Bilderlings. Special gratitude extends to Anastasiya Bobrovskih and Yuriy Meitalov, whose invaluable contributions were instrumental in bringing this dream to fruition."

What do the slogans and illustrations represent?

In our quest to capture the essence of both the Clowndoctors and Bilderlings, we unearthed shared messages that resonate with both. We crafted these messages into phrases that echo the warmth of New Year's greetings or evoke the unique bond with someone special. Imagine gifting a 'Influencer of Kindness' T-shirt to a friend whose kindness has touched your life.

Our story comes to life through characters inspired by real Clowndoctors — Dr Sadhat, Dr Guga, Dr Groovy, and Dr Squash. Each character embodies the spirit of joy and healing that the Clowndoctors bring into the world.

The illustrations are sprinkled with meaningful symbols: the 'Saving Smiles' project logo, a heart formed from petals, symbolizing the blossoming of joy and hope. A rocket represents bravery and swift action, while a unicorn stands for magic and, intriguingly, success. All these elements come together in a festive, Christmas-eve setting.

Each plot in our illustrations reflects our core values: lightness, playfulness, magic, support, kindness, and diversity. They're not just images; they're stories woven from the fabric of our beliefs, designed to inspire and uplift. 

With this merchandise, we endeavored to weave an atmosphere reminiscent of childhood and magic, of wonders and whimsy – elements so often missed in the tapestry of our lives. It's a realm where the ordinary is brushed with the extraordinary, and every detail is infused with a spark of enchantment. We earnestly hope that you'll feel inspired to step into this world and share these moments of joy and wonder with us!

How will the funds be utilized?

The mission of Hearts & Minds and Dr. Klauns is a heartfelt one: to ensure that as many children in hospitals as possible receive emotional support through encounters with doctor-clowns. To make this dream a reality, we need more clowns. Thus, a significant portion of the organizations' expenditures is dedicated to training and compensating these doctor-clowns for their invaluable time and skills.

Secondly, just like any other organization, charitable entities incur administrative costs. Spreading awareness about their cause and rallying more people to join this wave of support necessitates investment. This includes maintaining their website, designing impactful materials, orchestrating campaigns, and producing informative booklets and other communication mediums.

Charity is about ensuring the end recipient (beneficiary) receives aid at no cost. It's a misconception that the aid itself is costless. Behind every act of kindness and support lie thoughtful investments and strategic planning to maximize the impact of every donation.

Padariet iespaidu šajos Ziemassvētkos: iepērcieties ar mērķi

Tuvojoties Ziemassvētkiem, mēs gaidām brīnumus. Taču mēs bieži aizmirstam, ka maģija ir mūsos, un vissvarīgākās vērtības var atbalstīt ar vienkāršām darbībām. Uzdāvini dāvanu ar pievienoto vērtību!